Beverages - Giải Khát  

B1. Vietnamese Milk Coffee
         Cà phê sữa đá
B6. Thai Tea
         Trà thái
B2. Vietnamese Black Coffee
          Cà phê đen đá 
B7. Coconut Drink
         Nước dừa
B3. Fountain Drinks
B8. Soy Bean Milk
          Sữa đậu nành

Dr.Pepper, Coke, Sprite, Powderade, Fanta, Diet Coke, Diet Dr.Pepper

B5. Tea (Hot or Ice)
B10. Water Bottle

Smoothies & Bubble Tea

T1. Strawberry | Dâu
T4. Mango | Xoài
T7. Watermelon Dưa hấu
T2. Taro Khoai Môn
T5. Coconut | Dừa
T8. Green Tea | Trà xanh 
T3. Honeydew Dưa
T6. Pineapple Thơm
T9. Milk TeaTrà sữa
Thai Tea
Smoothies & Bubble Tea
Vietnamese Coffee
Vietnamese Coffee