Sandwiches - Bánh Mì

S1

Served with soy sauce, pâté, homemade butter, carrots, cilantro, cucumbers, and jalapeños.

banhmi.jpg
S7

S1. Grilled Pork Sandwich 

        Bánh Mì Thịt Nướng

 

S2. Grilled Chicken Sandwich

        Bánh Mì Gà Nướng

 

S3. Grilled Beef Sandwich 

         Bánh Mì Bò Nướng 

S4. Grilled Shrimp Sandwich

         Bánh Mì Tôm Nướng

 

S5. Fried Tofu Sandwich

         Bánh Mì Chay

 

S6. Pork Patty Sandwich

         Bánh Mì Chả Lụa

S7. Combination Sandwich

         Bánh Mì Thịt Nguội

          Banh mi with cured pork, pork patty & cured sausage 

Pork Patty - Chả Lụa
Tofu
Shrimp - Tôm
Chicken - Gà
Beef - Bò